Tlf.: 32 27 44 80

Bermingrud Prosjektutvikling

”Vi skaper avkastning gjennom samarbeid.”

 

Vi liker å samarbeide!

Vi har skapt en samarbeidsmodell som har vært en stor suksess.
 I korte trekk går denne ut på at vi går sammen med en grunneier om utvikling av deres eiendom. Vi stiller med kompetanse, kapital og gjennomføringskraft, mens grunneier stiller med eiendom og lokalkunnskap.
 Vi har prosjekter der vi har fra 30% eierskap og helt opp til 100%.

 

Vi er en liten, men effektiv organisasjon. Våre medarbeidere har lang fartstid fra noen av de ledende eiendomsmiljøene i Norge. Denne kompetansen benyttes nå til å oppnå maksimal avkastning for oss og våre samarbeidspartnere.

 

Vi har ingen begrensninger på hvor i Norge prosjektet ligger eller hvilken type prosjekter som er interessante.
 De siste årene har vi arbeidet mest med bolig-, fritids-, kontor- og handels-eiendommer.

 

Vi kan gå inn i alle prosjektets faser og har t.o.m. vært inne som konsulenter i idéfasen av prosjekter, uten medeierskap i prosjektet.

Har du en spennende eiendom som du ønsker bistand til å utvikle,
 ta kontakt!

Henning Bermingrud

henning@bermingrud.no

mob:  982 80 004

 

Kontakter:

Våre nyeste prosjekter:

Tlf.: 32 27 44 80

Bermingrud prosjektutvikling AS – Strandveien 39-41 – 3050 Mjøndalen

© 2019 Bermingrud